Laptop cũ xách tay giá rẻ tại HCM
 Hp Probook 2530p corel 2 , Ram 2gb HDD 80g Hp Probook 2530p corel 2 , Ram 2gb HDD 80g

3.100.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

 Lenovo Thinkpad X220i Celeron Lenovo Thinkpad X220i Celeron

3.100.000 VNĐ

2.700.000 VNĐ

 Dell e6400 Core 2 Vga rời Ram 2gb Dell e6400 Core 2 Vga rời Ram 2gb

3.800.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

 Laptop Toshiba Dynabook Core i5 – 2540M Laptop Toshiba Dynabook Core i5 – 2540M

5.500.000 VNĐ

4.900.000 VNĐ

 Laptop DELL Latitude 5430 Laptop DELL Latitude 5430

6.200.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

 Dell Latitude e6330 i7 Ram 4gb Dell Latitude e6330 i7 Ram 4gb

6.800.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

 Dell Latitude E7240 Core i7 4600 8G-256SSD Dell Latitude E7240 Core i7 4600 8G-256SSD

12.900.000 VNĐ

12.200.000 VNĐ

 Laptop DELL Latitude 5430 Laptop DELL Latitude 5430

6.200.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

 Dell e6400 Core 2 Vga rời Ram 2gb Dell e6400 Core 2 Vga rời Ram 2gb

3.800.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

 Dell Latitude e6330 i7 Ram 4gb Dell Latitude e6330 i7 Ram 4gb

6.800.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

 Lenovo Thinkpad X220i Celeron Lenovo Thinkpad X220i Celeron

3.100.000 VNĐ

2.700.000 VNĐ

 Laptop Toshiba Dynabook Core i5 – 2540M Laptop Toshiba Dynabook Core i5 – 2540M

5.500.000 VNĐ

4.900.000 VNĐ

 Hp Probook 2530p corel 2 , Ram 2gb HDD 80g Hp Probook 2530p corel 2 , Ram 2gb HDD 80g

3.100.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

 Lenovo Thinkpad X220i Celeron Lenovo Thinkpad X220i Celeron

3.100.000 VNĐ

2.700.000 VNĐ

 Dell e6400 Core 2 Vga rời Ram 2gb Dell e6400 Core 2 Vga rời Ram 2gb

3.800.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

 Laptop Toshiba Dynabook Core i5 – 2540M Laptop Toshiba Dynabook Core i5 – 2540M

5.500.000 VNĐ

4.900.000 VNĐ

 Laptop DELL Latitude 5430 Laptop DELL Latitude 5430

6.200.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

 Dell Latitude e6330 i7 Ram 4gb Dell Latitude e6330 i7 Ram 4gb

6.800.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

 Dell Latitude E7240 Core i7 4600 8G-256SSD Dell Latitude E7240 Core i7 4600 8G-256SSD

12.900.000 VNĐ

12.200.000 VNĐ

Tìm kiếm

Suport driver

Lượt truy cập